شکایت به سازمان ملل درباره نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین

  عدالت برای ایران- ۱۲ اسفند ۱۳۹۴: عدالت برای ایران با ثبت شکایتی در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل خواهان مشخص شدن سرنوشت یک نوزاد ناپدید شده در زندان … ادامه خواندن شکایت به سازمان ملل درباره نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین