در این دوره آموزشی شما با مفاهیم اصلی و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با تجارت و حقوق بشر آشنا می‌شوید. همچنین فراخواهید گرفت که بنگاه‌‌های تجاری و سرمایه‌گذاران چه وظایفی در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند و حقوق انسانی افراد دارند.

این دوره آموزشی از طرف موسسه «سومو» که یک سازمان معتبر بین‌المللی در کشور هلند و دارای سابقه طولانی در زمینه آموزش و پژوهش راجع به شرکت‌های چندملیتی است، برگزار شد.

بخش دوم این دوره آموزشی را در اینجا و یا در لینک زیر ببینید: