سازمان عدالت برای ایران با هدف آگاهی رسانی عمومی و فراهم کردن دسترسی فعالان مدنی و سیاسی به منابع بین‌المللی در حوزه تجارت و حقوق بشر، برخی اسناد بین‌الملی و راهنماهای مربوط به این حوزه را ترجمه کرده است. یکی از این اسناد، «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر: اجرای چارچوب حمایت، احترام و جبران سازمان ملل متحد» است.

این سند توسط نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی و سایر بنگاه‌های تجاری تهیه و تنظیم شده است. شورای حقوق بشر این اصول راهنما را طی قطعنامه شماره ۱۷/۴ مورخ ۱۶ ژوئن ۲۰۱۱ (۲۶ خرداد ۱۳۹۰) به تصویب رساند.

ترجمه متن این سند را که برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر می‌شود، از طریق کلیک روی تصویر زیر و یا در اینجا بخوانید: