سازمان عدالت برای ایران با هدف آگاهی رسانی عمومی و فراهم کردن دسترسی فعالان مدنی و سیاسی به منابع بین‌المللی در حوزه تجارت و حقوق بشر، برخی اسناد بین‌الملی و راهنماهای مربوط به این حوزه را ترجمه کرده است. یکی از این اسناد، «اصول سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» است.

اصول سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا اصول راهنمای OECD برای شرکت‌های چندملیتی، توصیه‌هایی است از جانب دولت‌ها به شرکت‌های چندملیتی که محل فعالیت و یا مقرشان در کشورهای تابع این اصول واقع شده است. این اصول راهنما تنها مقررات جامع و مورد توافق چند جانبه درباره رفتار تجاری مسئولانه هستند که دولت‌ها متعهد به ترویج آنها شده‌اند. هدف این اصول راهنما ارتقا بخشیدن به مشارکت مثبت شرک‌ت‌ها در پیشرفت اقتصادی، محیط‌‌‌ زیستی و اجتماعی در سرتاسر جهان است. نسخه به‌روزشده اصول راهنما و تصمیم مربوطه، توسط ۴۲ دولت تابع اعلامیه OECD در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۱۱(چهارم خرداد ۱۳۹۰) در پنجاهمین نشست سالانه وزیران OECD به تصویب رسید.

ترجمه متن این سند را که برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر می‌شود، از طریق کلیک روی تصویر زیر و یا در اینجا بخوانید: