سازمان عدالت برای ایران با هدف آگاهی رسانی عمومی و فراهم کردن دسترسی فعالان مدنی و سیاسی به منابع بین‌المللی در حوزه تجارت و حقوق بشر، برخی اسناد بین‌الملی و راهنماهای مربوط به این حوزه را ترجمه کرده است. یکی از این اسناد، «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر: اجرای چارچوب حمایت، احترام و جبران سازمان ملل متحد» است.

هدف این راهنما، تامین پشتیبانی و راهنمایی کاربردی و ارائه چارچوب مرجع مشخص برای سازمانهای جامعه مدنی (CSOs )است تا آن‌ها بتوانند از اصول راهنمای سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مسائل مرتبط با مسئولیت شرکت‌ها در احترام به حقوق بشر استفاده کنند و بدین طریق اطمینان یابند که به حقوق گروه‌های اجتماعی محلی، کارگران و سایر صاحبان حق احترام گذاشته می‌شود.

ترجمه متن این راهنما را که برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر می‌شود، از طریق کلیک روی تصویر زیر و یا در اینجا بخوانید: