سازمان عدالت برای ایران با هدف آگاهی رسانی عمومی و فراهم کردن دسترسی فعالان مدنی و سیاسی به منابع بین‌المللی در حوزه تجارت و حقوق بشر، برخی اسناد بین‌الملی و راهنماهای مربوط به این حوزه را ترجمه کرده است. یکی از این اسناد، «اصول راهنمای سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی(OECD)» است.

اصول راهنمایOECD برای شرکت‌های چندملیتی، مجموعه توصیه‌هایی با پشتوانه حمایت دولت‌ها است که در خصوص رفتار تجاری مسئولانه در فعالیت‌های تجاری بین‌المللی به شرکت‌ها ارائه می‌شود. این اصول راهنما، دارای سرفصل‌های مختلفی از جمله حقوق بشر، اشتغال، محیط زیست، اطلاع‌رسانی، فساد و مالیات است.

ترجمه متن این سند را که برای نخستین بار به زبان فارسی منتشر می‌شود، از طریق کلیک روی تصویر زیر و یا در اینجا بخوانید: