در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی با فتوای روح‌‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی در سراسر ایران اعدام شدند. همه آنها پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند .دوران محکومیت برخی از آنان نیز به پایان رسیده بود. در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷، حسینعلی منتظری در جلسه‌ای با اعضای هیات مرگ استان تهران خواستار توقف کشتارها شد…