«راهنمای مستندسازی مواجهه نیروهای امنیتی با معترضان»، با هدف پیشبرد پاسخگویی ناقضان حقوق بشر در ایران منتشر شد.

از آنجا که مستندسازی نقض حقوق بشر امری حیاتی و گام اول برای پاسخگو کردن آمران و عاملان و همچنین دستیابی به عدالت است، سازمان عدالت برای ایران این راهنما را تهیه کرده و در اختیار عموم قرار داده است.

با افزایش چشمگیر اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی همواره از روش‌های گوناگون برای تحریف وقایع و سرکوب همه جانبه و خشونت‌بار اعتراضات استفاده کرده است. از این رو، ثبت بهینه مدارک تصویری به منظور مستندسازی سرکوب اهمیتی کلیدی دارند.

اگر تصاویر و اطلاعاتی که از سرکوب اعتراضات ثبت می‌شوند از کیفیت و دقت بالایی برخوردار باشند، فرایند مستندسازی را کوتاه و نتیجه را قابل اتکا می‌کنند. این تصاویر و اطلاعات می‌توانند در اثبات نقض حقوق بشر در دادگاه‌های بین‌المللی ارایه شوند و جنبه‌های مختلف رخداد، از جمله زمان و مکان رخداد، عاملان سرکوب و تجهیزات‌ مورد استفاده آنها را مستند کنند. شناسایی تجهیزات نیروهای سرکوبگر از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند به ردیابی شرکت‌های خارجی فروشنده منجر و امکان متوقف کردن فروش این تجهیزات به جمهوری اسلامی را فراهم کند.

«راهنمای مستندسازی مواجهه نیروهای امنیتی با معترضان» با ارایه راهکار‌ها و روش‌هایی استاندارد به زبان ساده، جامعه مدنی را در مسیر پاسخگو کردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر یاری خواهد کرد.

برای دانلود این راهنما روی تصویر زیر یا اینجا کلیک کنید.