جنایت بی عقوبت شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی گزارش اول: دهه ۶۰/ تجاوزهای جنسی سازماندهی شده

سه: تجاوز جنسی   ۱-۳. تجاوزهای سازمان دهی شده تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام  وقایع نیمه دوم سال ۱۳۶۰ مشهد  وقایع زندان‌های بندرانزلی و رشت، ۱۳۶۱-۱۳۶۷   سه: تجاوز جنسی … ادامه خواندن جنایت بی عقوبت شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی گزارش اول: دهه ۶۰/ تجاوزهای جنسی سازماندهی شده