قتل ۳۸ وکیل حقوق بشری درطول ده سال گذشته

در ده سال گذشته ۳۸ وکیل حقوق بشری در فیلیپین به قتل رسیده اند. وضعیت وکلایی که از حقوق بشر و آزادیهای مدنی در فیلیپین دفاع می می کنند بسیار وخیم است. آنها به شدت مورد تهدید قرار می گیرند، از آنها به عنوان “دشمن دولت” یاد می شود
که با افزایش فشارهای بین المللی تعداد قتل های فراقضایی از سال ۲۰۰۷ به طور قابل توجهی کاهش یافت. اگرچه اذیت و آزار افراد، ادامه پیدا کرد و متاسفانه از سال ۲۰۱۲ دوباره با افزایش قتل های وکلای حقوق بشری مواجه هستیم. سازمان وکلا برای وکلا (L4L) نامه های سرگشاده ی فراوانی در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۰ به رئیس جمهور این کشور، بنیگنو آکینو، ارسال کرده و خواستار آن شده که به شعارهای انتخاباتی اش از جمله، پایان دادن به قتل های سیاسی و اصلاحات قانونی عمل کند.
سازمان وکلا برای وکلا، همچنین کمپین های نامه نویسی، زیادی را در سال های گذشته برای آزاد کردن، وکلای ایرانی به راه انداخته است. وضعیت وکلا در ایران نیز، بسیار نامناسب است. در ایران وکلای زندانیان سیاسی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و یا “تبلیغ علیه نظام” دستگیر و زندانی می شوند، مورد تهدید قرار می گیرند و حتی توسط کانون وکلا به موارد انضباطی محکوم می شوند و پروانه وکالت شان باطل می شود.
برطبق قانون، کانون وکلا دارای استقلال است؛ اما با این حال شاهد نفوذ های سیاسی دولت در این کانون و اقدامات آن هستیم. کانونی که باید محلی برای دفاع از وکلا و همبستگی آن ها باشد خود تبدیل به ابزار سرکوب شده برای افرادی که در برابر بی عدالتی سکوت نمی کنند. نسرین ستوده، یکی از وکلای حقوق بشری که پس از مدتها تحمل زندان، پروانه وکالتش از سوی کانون وکلا ابطال شد، روزهاست که در مقابل در این نهاد، به اعتراض و مطالبه حق اشتغال خود می پردازد.
ایران نیز مانند فیلیپین، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی را امضا کرده و باید به آن متعهد باشد اما متاسفانه تاکنون شاهد موارد بی شماری از نقض این میثاق در کشور بوده ایم. به نظر شما چگونه می توان دولت مردان را وادار به انجام تعهداتی کرد که در این میثاق ذکر شده؟
لیست وکلای کشته شده از سال ۲۰۰۴ در فیلیپین

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram