حسنی مبارک به پرداخت بیش از ۳۳ میلیون دلار غرامت محکوم شد

دادگاهی اداری در مصر، حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع این کشور و دو مقام دیگر دولت وی را، بخاطر قطع کردن ارتباطات موبایل و اینترنت در جریان قیام مردم این کشور، به پرداخت بیش از ۹۰ میلیون دلار جریمه محکوم کرد.دادگاه می گوید: قطع این ارتباطات به اقتصاد ملی مصر لطمه زده است.

حسنی مبارک به پرداخت ۲۰۰ میلیون پوند مصری ، برابر با بیش از ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار ، حبیب العادلی وزیر پیشین کشور به پرداخت بیش از ۵۰ میلیون دلار و احمد نظیف نخست وزیر پیشین، به پرداخت بیش از ۶ میلیون دلار غرامت محکوم شده اند.این نخستین محکومیت حسنی مبارک است، ولی وی با اتهامات بسیار سنگین تری چون صدور دستور تیراندازی منجر به قتل بسوی تظاهرکنندگان روبروست که می تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.

منبع:

http://www.radiofarda.com/archive/news/20110528/143/143.html?id=24207995

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram