ازدواج دختر بچه ها در برنامه خیابان زندگی

برنامه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ خیابان زندگی، موضوع ازدواج دختربچه ها در ایران، در مصاحبه ای با شادی صدر، از مدیران سازمان عدالت برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

با کلیک روی این تصویر برنامه را تماشا کنید

با کلیک روی این تصویر برنامه را تماشا کنید

با کلیک روی این تصویر برنامه را تماشا کنید

 

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram