تحریمهای حقوق بشری: راهی دشوار، طولانی، اما شدنی

 

مصاحبه شادی صدر در مورد لزوم وضع تحریم های حقوق بشری

سانفرانسیسکو، ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram