گزارش “عدالت برای ایران” از ایران تریبونال- ۳

رویا جهرمی درباره اعدام چهار برادر خود، کاووس، منوچهر، بیژن و بهنام شهادت می دهد.

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید
برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram