نوبت شما- بی‌بی‌سی‌ فارسی: استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران از نگاه شهروندان

«استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران» موضوع برنامه نوبت شما سوم شهریور ماه ۱۳۹۳ بود.شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان “عدالت برای ایران” در این برنامه از نگاه حقوقی درباره سلامت و استقلال دستگاه قضایی ایران صحبت کرد.

با کلیک روی این تصویر برنامه را تماشا کنید

با کلیک روی این تصویر برنامه را تماشا کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram