“سی و پنج سال زیر حجاب” در برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی

در برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی که در روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ پخش شد، عنایت فانی با مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران درباره گزارش “سی و پنج سال حجاب” گفت و گو می کند.
گزارش “سی و پنج سال زیر حجاب؛ نقص گسترده حقوق زنان در ایران” را  اینجا  بخوانید.

با کلیک روی این تصویر برنامه را تماشا کنید
با کلیک روی این تصویر برنامه را تماشا کنید

 

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram