حجاب اجباری در ایران اسلامی؛ از تظاهرات اعتراضی۳۵سال پیش زنان تا گشت ارشاد امروز

مریم انصاری در گزارشی نگاهی دارد به روند اجباری شدن حجاب در ایران، و شادی صدر، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان عدالت برای ایران از گزارش تازه این سازمان می گوید که نشان می دهد حقوق زنان در ایران به طور مستمر به دلیل حجاب اجباری نقض شده است.

با کلیک روی تصویر بالا برنامه را تماشا کنید

با کلیک روی تصویر بالا برنامه را تماشا کنید

با کلیک روی تصویر بالا برنامه را تماشا کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram