برنامه افق، صدای آمریکا: محیط زیست، حقوق بشر و توسعه در ایران

شادی صدر، مدیر عدالت برای ایران در برنامه افق صدای آمریکا در رابطه با بحران زیست محیطی در استان های غربی و جنوب غربی ایران و واکنش و توصیه های سازمان های غیردولتی در این رابطه سخن گفته است. سخنان شادی صدر را از دقیقه ۲۵:۱۳ ببینید

sadr

برای دیدن ویدئو بر روی عکس کلیک کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram