سیدعلیرضا آوایی در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل

باوجود اعتراضات فراوان، سیدعلیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، امروز به نمایندگی از ایران در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کرد.

پرونده این ناقض حقوق بشر را ببینید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram