می خواستیم نگذاریم تابوهای اجتماعی باعث فراموشی شکنجه و آزار جنسی شود/ مصاحبه رادیو فردا با شادی امین

مصاحبه شادی امین با رادیو فردا درباره گزارش اول جنایت بی عقوبت که به موارد شکنجه و آزار جنسی در زندانهای دهه ۶۰ اختصاص دارد را بشنوید:

صدای دیگر، شماره ۱۶۸

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram