مصاحبه برنامه افق صدای آمریکا با شادی صدر: پلاک ۱۰۰، کهریزک شیراز

در این برنامه “افق” که در ۱۲ فروردین ۱۳۹۲ از صدای آمریکا پخش شد، شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران و برخی از فعالان سیاسی شیراز، به سوالات مجری درباره سید رضا موسوی تبار، معاون دادستان شیراز و مسئول اصلی اقدامات قضایی علیه بهاییان، فعالان سیاسی و مدنی و نوکیشان مسیحی در این شهر، پاسخ دادند. عدالت برای ایران پیش از این، در این گزارش، نام موسوی تبار را در فهرست ۱۵ نفره ناقضان حقوق بهاییان قرار داده بود:
http://justiceforiran.org/persian/reports/bah…
متعاقب انتشار این گزارش، اتحادیه اروپا نام سید رضا موسوی تبار را به همراه ۸ نفر دیگر در فهرست تحریمهای حقوق بشری قرار داد. توضیحات بیشتر درباره موسوی تبار را اینجا بخوانید:
http://justiceforiran.org/human-right…
و به انگلیسی در اینجا:
http://justiceforiran.org/human-right…

برای دیدن این برنامه روی تصویر کلیک کنید.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram