در ایران بیش از ۴۵٠ هزار زن توسط گشت‌های ارشاد توبیخ شده‌اند

رادیو فرانسه٬رحمت قاسمی- ۱۶ اسفند ۱۳۹۲: در آستانه هشتم ماه مارس “روزجهانی زن”، یک نهاد فعال در حقوق زنان، بنام “عدالت برای ایران”، گزارشی را تحت عنوان «سی و پنج سال درحجاب؛ نقض گسترده حقوق زنان درایران» منتشرکرده که در آن به رفتار نظام اسلامی با زنان ایرانی طی سی و پنج سال گذشته پرداخته شده است.
در این گزارش به ارقام بازداشت و بدرفتاری با زنان توسط نهادهای امنیتی، اخلاقی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

در گزارش گفته شده که طی ده سال اخیر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، بیش از ٣٠هزار زن ایرانی به دلیل قوانین جاری مربوط به حجاب در ایران بازداشت شده اند.

گزارش می گوید: «یافته‌های عدالت برای ایران نشان می دهد که علاوه بر بازداشت بیش از ٣٠هزار زن، دست کم ۴۶٠ هزار و ۴٣٢ زن، نیز به خاطر نوع پوشش‌شان مورد توبیخ قرار گرفته اند که در اغلب موارد این توبیخ‌ها با رفتارهای توهین آمیز و آزار واذیت بانوان همراه بوده است».

لازم به یاد آوری است که هرساله شماری از زنان، استخدام شده در گروهایی تحت عنوان گشت ارشاد درخیابان‌های شهرهای بزرگ ایران ظاهرشده و با متوقف کردن عابرین زن، درمورد رعایت حجاب اسلامی به آنان تذکر ویا آنان را توبیخ می نمایند.

***

خانم شادی امین– فعال حقوق زنان مقیم اروپا می گوید: در ایران نه تنها حق آزادی پوشش از زنان دریغ می شود، بلکه تذکر به آنان نیز در خیابان‌ها در اکثرموارد با توهین و بدرفتاری صورت می گیرد.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram