ازدواج ۹۲۰ دختر در گروه سنی ۱۰-۱۴ سال، در قزوین در سال گذشته

رادیو فردا: رایحه مظفریان، جمعیت شناس و مریم حسین خواه، پژوهشگر سازمان عدالت برای ایران در رابطه با ازدواج دختربچه ها و تبعات آن در برنامه رادیو فردا سخن می گویند.

 

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram