زنان در اجلاس بررسی ادواری حقوق بشر در ایران

رادیو فردا: نقض حقوق زنان ایران یکی از مواردی بود که در جلسه ادواری بررسی حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار گرفت. در برنامه این هفته صدایی دیگر، شادی امین، رها بحرینی، شادی صدر و مریم حسین خواه در مورد این اجلاس سخن می گویند.

این برنامه را اینجا بشنوید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram