بررسی گزارش «جنایت بی عقوبت»

شادی صدر در گفتگو با تلوزیون صدای آمریکا درباره گزارش جنایت بی عقوبت می گوید

برای مشاهده این مصاحبه روی تصویر بالا کلیک کنید

برای مشاهده این مصاحبه روی تصویر بالا کلیک کنید

برای مشاهده این مصاحبه روی تصویر بالا کلیک کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram