بازگشت انصار حزب‌الله به خیابان‌ها به بهانه کنترل حجاب و عفاف در برنامه صفحه دو بی بی سی

شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران در مصاحبه با برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی درباره امکان بازگشت انصار حزب الله به خیابان ها برای نظارت بر حجاب و امر به معروف و نهی از منکر توضیح داده است.

از دقیقه ۲۳ به بعد مصاحبه با شادی صدر را ببنید.

shadi 2

با کلیلک روی این تصویر مصاحبه با شادی صدر را تماشا کنید

با کلیلک روی این تصویر مصاحبه با شادی صدر را تماشا کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram