گزارشی از تکنیک های بازجویی و شکنجه در بند ۲الف سپاه

گزارشی از تکنیک های بازجویی و شکنجه در بند ۲الف سپاه را در مصاحبه شادی امین با بی بی سی فارسی ببنید

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید
برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram