بررسی کتاب جنسیت ایکس،تجربه زیست همجنسگرایان و فراجنسیتی‌های ایرانی

بی بی سی: شادی امین، نویسنده کتاب جنسیت ایکس: تجربه زیست همجنسگرایان و فراجنسیتی‌های ایرانی با حضور در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی در رابطه با این پژوهش می گوید.

برای مشاهده ویدئو بر روی عکس زیر کلیک کنید.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram

کلیدواژه ها: ,