مجلس شورای اسلامی کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را تصویب کرد

۱۱ آبان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را با ۱۴۴ رای موافق تصویب کرد. مریم حسین خواه پژوهشگر عدالت برای ایران از ویژگی های این طرح در مصاحبه با گزارشگر رادیو فردا سخن می گوید.

وی با اشاره بر تاثیر این طرح بر چگونگی افزایش جمعیت ایران می‌گوید که از نکات منفی این طرح چشم پوشی از حقوق برابر زنان در زمینه اشتغال و آموزش و اجبار آنها به فرزندآوری است. به گفته او: «در این طرح اولویت استخدام به ترتیب در اختیار مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند، زنان دارای فرزند است که باعث ایجاد تبعیض برای زنان مجرد می‌شود و فرصت اشتغال برابر را از آنها می‌گیرد. از سویی دیگر دادن امتیازات به زنان دارای فرزند مانند بازنشستگی سریعتر و مرخصی زایمان طولانی تر واولویت دورکاری و ساعت کاری کمتر سبب می شود تا کارفرمایان اشتیاق کمتری برای استخدام زنان داشته باشند.»
عدالت برای ایران پیش از این در گزارشی تحلیلی به “کمیسیون مقام زنان سازمان ملل متحد” و “گروه کاری تبعیض علیه زنان در قانون و اجرای آن”، تصویب این طرح‌ را موجب نقض حقوق باروری، آموزش و اشتغال زنان در ایران دانسته و خواستار مداخله مداخله نهادهای سازمان ملل برای توقف تصویب قوانین ناقض حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی ایران شده بود.
عدالت برای ایران همچنین با ارسال دو نامه به دبیرکل سازمان بین المللی کار و مدیر بخش برابری جنسیتی این سازمان با اشاره به پیامدهای منفی تصویب این طرح، از سازمان‌ بین‌المللی کار خواسته است که به نقض حق اشتغال برابر زنان در “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” اعتراض کرده و از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند.
عدالت برای ایران: سازمان‌ بین‌المللی کار مانع تصویب طرح “جامع جمعیت و تعالی خانواده”شود
http://bit.ly/1kmtHtr
حق باروری و کار خانگی زنان در خدمت ملت‌سازی
http://bit.ly/18vhRaO
سازمان ملل برای لغو طرح‌های ضد زن در مجلس ایران مداخله کند
http://bit.ly/1iya0xs

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram