حقیقت خاک‌شده در خاوران

خاوران زمینی متروک در جنوب شرقی تهران است. در پاییز سال ۱۳۶۷ خانواده‌های برخی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در کشتار ۶۷ دریافتند که عزیزان‌شان در گوری جمعی در این محل دفن شده‌اند. عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران با اعضای برخی از خانواده‌هایی که در آذر‌ماه ۶۷ به خاوران رفته و اعضای بدن پیکرها و پاره‌های لباس بیرون‌زده از خاک را پیدا کرده بودند، مصاحبه کرده‌اند.

در دی‌ماه ۱۳۸۷ مامورین با بولدوزر این محل را تخریب کردند و بسیاری از نشانه‌هایی را که خانواده بر سر قبرها گذاشته و درخت‌هایی را که کاشته بودند نابود کرده‌اند.

****
بیشتر بخوانید:
گزارش اختفای جنایت: تخریب گورهای جمعی جان‌باختگان کشتار سال ۶٧ توسط حکومت ایران
goo.gl/wukJcL

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram