در بند ۲الف چه می گذرد؟

مصاحبه شادی امین با ایرانیان تی وی درباره اینکه در بند الف چه می گذرد؟

حکم شلاق زنان چگونه اجرا می شود؟

در مصاحبه زیر به صورت تصاویر مستند مشاهده کنید.

برای مشاهده این مصاحبه روی تصویر بالا کلیک کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram