اجرای بسیاری از احکام اعدام، در ایران به صورت رسمی اعلام نمی‌شوند

بی‌بی‌‌سی فارسی: شادی صدر٬‌ مدیر عدالت برای ایران در برنامه ۶۰ دقیقه بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید اختلاف آمار رسمی اعدام‌هایی که از سوی حکومت اعلام شده و آمار اعلام شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری معتبر نشان می‌دهد که خبر بسیاری از اعدام‌های انجام شده در ایران از سوی قوه قضاییه و رسانه‌های رسمی داخلی منتشر نمی‌شود.
به گفته او: تمام دنیا به سمت حذف مجازات اعدام می‌رود و به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات اعدام نمی‌تواند در کاهش جرم تاثیر بگذارد٬‌اما ایران مسیر برعکس را طی می‌کند و شاهد افزایش آمار اعدام‌ در این کشور هستیم.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram