صدای آمریکا: ایجاد محدودیت برای ورود زنان به دانشگاه از طریق سهمیه بندی جنسیتی

در این مصاحبه،  لیلا معینی، پژوهشگر عدالت برای ایران  به نتایج تحقیق سازمان عدالت برای ایران در زمینه سهیمه بندی جنسیتی دانشگاهها که تعداد زیادی از زنان را از ورود به برخی از رشته ها، محروم و محدودیتهای زیادی بر سر ورود آنها به تعداد زیادی از رشته های ایجاد کرده، اشاره شده است. این مصاحبه در برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا، در ۲۳ آذر ۱۳۹۱ پخش شده است. توضیحات بیشتر پیرامون این تحقیق و نتایج آن را در اینجا بخوانید.

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید
برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram