در ایران حدود ۳۱ هزار دختر زیر سن ۱۵ ساله ازدواج کردند

در ایران حدود 31 هزار دختر زیر سن 15 ساله ازدواج کردند

صدای روسیه: در ایران طی نه ماه سال گذشته ایرانی حدود ۳۱ هزار دختر زیر سن ۱۵ ساله ازدواج کردند.

سازمان Justice For Iran با استناد به آمار سازمان ثبن احوال ایران این مطلب را گزارش داد.

بنا به آمار، یک سوم از ازدواج ها (۳۶ درصد) خانمهای جوان تر از ۱۹ سال منعقد شد. در میان این تعداد، ۱۷.۸ هزار زنان در سن ۱۵-۱۹ ساله هستند.

در مقایسه با آمار سال ۲۰۱۲، تعداد ازدواج دختران زیر سن ۱۵ ساله افزایش یافته است. اگر در سال گذشته ۳۰۹۵۶ مورد چنین ازدواجی ثبت شد، در سال ۲۰۱۲ فقط ۲۹۸۲۷ مورد بود.
خواندن کامل متن: http://persian.ruvr.ru/news/2014_07_08/274385323/

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram