گزارش “عدالت برای ایران” از ایران تریبونال-۲

رویا صادقی درباره تجاوز در  زندان عادل آباد شیراز شهادت می دهد

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram