گزارش “عدالت برای ایران” از ایران تریبونال-۴

سحر محمدی درباره اعدام های دهه ۶۰ شهادت می دهد

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

برای دیدن این ویدئو روی تصویر بالا کلیک کنید

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram