Unknown

نام خانوادگی:

مهربان

زندگینامه:

از نام کوچک و زندگینامه او اطلاعی در دست نیست.

مسئولیت‌ها:

تا کنون: رئیس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان[۱]

موارد نقض حقوق بشر:

مهربان به عنوان رئیس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان وظیفه تفهیم اتهام ۳۲شهروند بهایی بازداشت شده در استان گلستان در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را برعهده داشت و به دلیل رعایت نکردن حقوق متهمان در پروسه تفهیم اتهام و تحقیق در پرونده مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

براساس تحقیقات عدالت برای ایران[۲] شمار زیادی از دستگیرشدگان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تفهیم اتهام شده‌اند و تفهیم اتهام آن‌ها به این صورت بوده که با چشم‌بند به داخل سلول‌های مخصوص بازجویی منتقل شده و در آنجا با قاضی مهربان به عنوان بازپرس پرونده که وظیفه تفهیم اتهام را برعهده داشت٬ مواجه شده‌اند.

در حالی که یکی از شرایط تفهیم اتهام رعایت استقلال بازپرس از ماموران امنیتی و فراهم آوردن فضایی امن و مستقل برای بازداشت‌شدگان است٬‌ تفهیم اتهام شهروندان بهایی استان گلستان با حضور ماموران امنیتی اداره اطلاعات انجام می‌شد و متهمان در صورت نپذیرفتن اتهامات تفهیم شده٬ مورد مواخذه ماموران امنیتی قرار می‌گرفتند. قاضی مهربان همچنین در جلساتی که باید فقط اتهامات در آن تفهیم شوند٬ بازداشت‌شدگان را مورد بازجویی قرار می‌داد.

اکثر قریب‌به‌اتفاق متهمان عینا به مواردی محکوم شده‌اند که از سوی قاضی مهربان به عنوان تفهیم اتهام مطرح شده بود. با توجه به جو دادگاه به نظر می‌رسد که بازپرس پرونده که همکاری نزدیکی با نیروهای امنیتی داشته و فراتر از وظایف قانونی خود بر استقلال روند قضایی در دادگاه تاثیر گذاشته است.

قاضی مهربان همچنین پس از آزادی موقت دو تن از زندانیان با قرار وثیقه‌های ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی در هنگام احضار آنها برای دفاع آخر٬ وثیقه یکی از آن‌ها را به صد‌میلیون تومان افزایش داد و دیگری را یک شب در زندان حبس کرد.

برخی از متهمان این پرونده پس از گذشت ۲۴ ساعت از بازداشت٬ به عنوان مهلت مقرر شده در قانون٬ تفهیم اتهام شدند و شماری آن‌ها پیش از تفهیم اتهام مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفتند.

قاضی مهربان به دلیل نقض و‍‍‍ظایف قانونی خود در رابطه با حفظ استقلال مقامات قضایی و رعایت قانون در هنگام تفهیم اتهام و تحقیق از متهمان٬مسوول است و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

۳۲ شهروند بهایی استان گلستان در فاصله مهر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۲ از سوی اداره اطلاعات استان گلستان بازداشت شدند و به مواردی همچون «همکاری با دول متخاصم» و «عضویت، تشکیل و اداره تشکیلات غیرقانونی» متهم شدند.

تحقیقات عدالت برای ایران نشان می‌دهد که بازداشت‌شدگان در دوران بازجویی تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روانی برای اعتراف به ایجاد و اداره تشکیلات سازماندهی‌شده برای تبلیغ بهاییت قرار گرفته‌اند و از دسترسی به یک محاکمه منصفانه محروم بوده‌اند.

[۱]نکاتی مهم در مواجهه دادستانی مرکز استان با اعضای شورای شهر و شهردار گرگان٬ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ٬ شبکه اطلاع‌رسانی دانا

[۲]شهادت چندتن ازمطلعان پرونده به عدالت برای ایران٬ مشخصات شاهدان نزد عدالت برای ایران محفوظ است