نام و نام خانوادگی:

هادی شوشتری

زندگی‌نامه:

 متولد ۱۳۵۰ در بخش سرولایت (قوچان) است . او دارای مدرک دکترای حقوق عمومی است.

مسئولیت‌ها:

– فرماندار درگز
– فرماندار قوچان و فاروج

ـ نماینده مجلس شورای اسلامی  

ـ رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی از ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ تاکنون

ـ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

موارد نقض حقوق بشر:

هادی شوشتری به عنوان رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با حضور در مجامع بین‌المللی در پنهان‌کاری، سرپوش گذاشتن و انکار موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر نقش مهمی داشته است.

او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خانه ملت مدعی شد که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطلوب است. شوشتری  در ادامه  ضمن اینکه تعیین گزارشگر حقوق بشری درخصوص ایران را توهین‌آمیز و دخالت در امور داخلی دانست، گفت:« یکی از انتقادهای ماهوی و اساسی که همواره به گزارش دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه داریم، شیوه جمع آوری مستندات است زیرا این افراد عموما از سازمان های اپوزیسیون مانند سازمان منافقین گزارشات خود را دریافت می کنند درحالی که این گروهک ۱۷ هزار انسان بی گناه را در سطح شهرها به شهادت رسانده اند و قطعا چنین گروهکی نمی تواند مرجع گزارش بین الملل باشد »

شوشتری در مرداد ۹۵ به همین خبرگزاری گفت که قوه قضایبه تنها گفت‌وگوهای دوطرفه با اتحادیه اروپا را قبول می‌کند و مدعی شد که جمهوری اسلامی همکاری‌های لازم را با مجامع حقوق بشری انجام می‌دهد.