بر طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی اگر اسناد و مدارکی در آلمان مبتنی بر دست داشتن غلامرضا منصوری در یکی از جرایم بین‌المللی ارائه شود، او می‌تواند در دادگاه‌های آلمان محاکمه شود.

گفت‌وگوی شادی صدر با بی‌بی‌سی فارسی را در مورد راهکارهای حقوقی برای تعقیب قضایی غلامرضا منصوری ببینید: