جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارش اخیر خود به‌طور مفصل به نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی پرداخته است. گفت‌وگوی شادی صدر با بی‌بی‌سی فارسی را در مورد این گزارش ببینید: