کمپین: یک میلیون به پا می خیزند

INDIA

“یک میلیارد بپا می خیزند”، نام یک کمپین جهانی است که هر سال، در روز والنتاین، زنان در سراسر جهان را به رقصیدن در کنار هم و شکستن چرخه خشونت دعوت می کند. این زنان، تعریف تازه ای از رابطه عاشقانه را طلب می کنند. ویدئوی امسال این کمپین را ببینید.

برای مشاهده ویدئو بر روی عکس کلیک کنید.

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram