دو زندانی سیاسی کتاب اطلس حقوق بشر را ترجمه کردند

10959498_1030898016925636_591987995388613910_n

کتاب “اطلس حقوق بشر” که امیدکوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی و مهدی خدایی، فعال دانشجویی، در زندان ترجمه کرده بودند منتشر شد.
مزدک علی نظری، ویراستار کتاب که هم بند این دو زندانی سیاسی بوده نوشته است: “این «اتفاق» البته بدیع نیست، ولی در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. دوستانی که با وضعیت بند سیاسی اوین آشنا هستند می‌دانند که بیرون فرستادن هرگونه نوشته از آنجا ممنوع است و حتا در مواردی ارسال نقاشی چهره زندانیان هم ممنوع شد.
انتشارات آرمانشهر در باره این کتاب شرحی دارد که در قسمتی از آن چنین آمده است: «نویسندگان و مترجمان این کتاب – که خود از قربانیان نقض حقوق بشراند – در پی آن بوده اند تا گزارشی کامل و خواندنی از وضعیت حقوق بشر در جهان ارایه دهند. اطلس حقوق بشر در پی آن است که به یکی از بنیادی ترین پرسش‌های پس از جنگ جهانی دوم پاسخی بیابد: “چگونه می توان در جهانی انسانی تر و امن تر زندگی کرد؟”
محتوای بخش اول تا هشتم، به ترتیب شامل این موضوعات است: حقوق شهروندی، حقوق عدلی ـ قضایی، آزادی بیان، حقوق انسانی در شرایط ناگوار جنگ و درگیریهای مسلحانه، تبعیض و نژادپرستی، حقوق زنان، حقوق کودکان و بخش آمار وضعیت حقوق بشر در جهان.
این کتاب به زبان بسیار ساده و روان نوشته شده و با استفاده از تصاویر و نقشه ها، تلاش کرده تا ذهنیت مخاطب را برای فهم بهتر و عمیق تر این که «چرا حقوق بشر اهمیت دارد»، جهت دهد.

 

امید کوکبی و مهدی خدایی در زندان ترجمه می‌کنند
انتشار “اطلس حقوق بشر” در افغانستان

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram