زنان در هولوکاست

10954529_1024259504256154_4529403468802152732_n
هفتاد سال پیش از این، در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۵ آشوویتس بزرگترین اردوگاه کار اجباری آلمان نازی به دست نیروهای شوروی آزاد شد. افراد زندانی در این اردوگاه و دیگر اردوگاه های نازی ها همگی قربانی واقعه هولوکاست بودند. هولوکاست یا نسل کشی به کشتار دسته‌جمعی میلیون ها انسان که به دلیل نژاد، مذهب یا ملیت شان و با هدف پاکسازی آلمان به دست نازی ها در اردوگاه های آلمان نازی بین سال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ رخ داده گفته می شود. در جریان هولوکاست، شش میلیون یهودی، یک میلیون روما، ۲۵۰ هزار نفر افراد ناتوان جسمی یا ذهنی و ۹ هزار همجنسگرا در اردوگاههای کار اجباری به اتاقهای گاز و کوره های آد مسوزی سپرده شدند یا به اشکال دیگر جان باختند. روز ۲۷ ژانویه (۷ بهمن)، روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست نامگذاری شده است. به همین مناسبت، عدالت برای ایران گزارشی تصویری با موضوع زنان و هولوکاست منتشر می کند. برای تهیه این گزارش از منابع زیر استفاده شده است:

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram