موفقیت کمپین “برابری، اکنون” برای محکومیت یک پزشک به دلیل انجام عمل ناقص سازی جنسی (ختنه زنان)

ggggg

کمپین موفق سازمان “برابری، اکنون”، باعث شد تا برای نخستین بار در تاریخ مصر، یک پزشک به دلیل انجام عمل ناقص سازی جنسی (ختنه زنان)، محاکمه و محکوم به دو سال و سه ماه حبس و کلینیک او برای یک سال بسته شود. سهیل البطی ۱۳ ساله، در تیرماه گذشته هنگام انجام عمل ناقص سازی جنسی جان باخت. پدر این دختر که او را به کینیک برده بود نیز به سه ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. 

با اینکه سازمان ملل ناقص سازی جنسی زنان را ممنوع کرده و در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مصر، این عمل جرم است، به ندرت مسئولان آن پاسحگوی عمل خود و نتایج زیانبارش بر سلامت و زندگی جنسی آینده دختران می شوند. بیش از ۹۰ درصد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله مصری ناقص سازی جنسی شده اند. اداره کنندگان این کمپین عقیده دارند محکومیت این پزشک، راه را برای ممنوعیت واقعی ناقص سازی جنسی زنان هموار می کند. بسیاری از رسانه های بین المللی این اتفاق را یک پیروزی تاریخی برای زنان توصیف کرده اند.

در برخی مناطق ایران از جمله کردستان و هرمزگان، دختران ختنه (ناقص سازی جنسی) می شوند.

با اینکه براساس قوانین ایران، این عمل جرم تلقی می شود اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر پیگیری قضایی کسانی که این عمل را انجام می دهند، منتشر نشده است. 

ختنه (ناقص سازی جنسی) دختران در ایران: http://bit.ly/15OdAOr

چگونگی و چرایی ختنه (ناقص سازی جنسی) دختران در کردستان:http://bit.ly/TAzkXB

گزارش رویترز: http://tmsnrt.rs/1D2erFk

وب سایت سازمان “برابری اکنون”: http://www.equalitynow.org/

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram