افغانستان: اقدام عملی برای اعتراض به آزار خیابانی

13199_1042310795784358_7655136172110834861_n

یک زن جوان در افغانستان در اعتراض به آزار خیابانی، دست به اقدامی عملی و جالب زده است. همانطور که در عکس می بینید، او با لباسی مانند زره، اندامهایی را که معمولا مورد هتک حرمت قرار می گیرند، پوشانده است.
در ایران نیز آزار جنسی خیابانی، یک مساله شایع است که با اینکه تمامی زنان در فضاهای عمومی از آن رنج برده اند، تاکنون راه حلی جدی برای آن اندیشیده نشده است.

منبع

 

فرستادن مطلب به بالاترین

telegram