bb9b27c6bff9c2e39db771b912e3b071

عدالت برای ایران، ۱۶  بهمن ۱۳۹۴- کمیته حقوق کودک سازمان ملل به دولت ایران توصیه کرد که قوانین را به گونه‌ای تغییر دهند که حق دختران زیر ۱۸ سال برای داشتن یا نداشتن حجاب به رسمیت شناخته شود.

عالی‌ترین مرجع بین‌المللی در زمینه حقوق کودک در رای نهایی خود درباره وضعیت حقوق کودک در ایران که روز پنجشنبه ۱۵ بهمن در ژنو صادر شده، الزام رعایت حجاب اسلامی برای دختران در مدرسه را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت ایران براساس کنوانسیون حقوق کودک دانسته است. این کمیته همچنین از اینکه حجاب اجباری، دختران را در فضاهای ورزشی، تفریحی، هنری و فرهنگی در برخورداری از حقوق‌شان به شدت محروم می‌کند، ابراز نگرانی کرده است.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران: “با وجود اینکه در جلسه ماه گذشته کمیته با هیات جمهوری اسلامی، نماینده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سعی زیادی کرد که به کمیته بقبولاند این ازدواج‌ها به دلیل باورهای فرهنگی صورت می‌گیرند، کمیته حقوق کودک به درستی در رای نهایی خود قوانین علیه زنان و دختربچه ها را نشانه رفته و خواستار تغییر آنها شده است.”

کمیته حقوق کودک سازمان ملل، این موضوع که دختران و زنان در ایران با توجیه “عواقب غیر اخلاقی”، از ورود به استادیوم‌های ورزشی محروم هستند را نیز نقض کنوانسیون حقوق کودک دانسته است.

این کمیته در بخش دیگری از رای نهایی خود، خواستار آن شده است که جمهوری اسلامی ایران به فوریت، قوانینی را که اجازه ازدواج زیر ۱۸ سال را می‌دهند، لغو کند.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت دختربچه‌هایی که ازدواج کرده و به دلیل قوانین ایران ناگزیر به تمکین از خواسته‌های جنسی شوهران خود و به همین دلیل، قربانی خشونت جنسی و تجاوز در بستر زناشویی هستند، خواستار آن شده که خانواده و مردانی که باعث این خشونت‌ها هستند، پاسخگو شوند و عدالت در حق‌شان اجرا شود. این نهاد همچنین خواستار لغو قانونی شده که با صدور اجازه ازدواج پدر با فرزند‌خوانده، راه را برای آزار جنسی فرزندخواندگان باز می‌کند.

عدالت برای ایران پیش از این با ارائه گزارش “محجبه و مزدوج: قوانین حجاب اجباری و ازدواج دختربچه‌ها در جمهوری اسلامی ایران” درباره تعداد رو به افزایش ازدواج دختربچه‌ها براساس آمارهای رسمی و همین‌طور نقض حقوق دختران به دلیل مقررات مربوط به حجاب اجباری، اطلاعات مفصلی به کمیته حقوق کودک داده بود.

عدالت برای ایران پیش از این با ارائه گزارش “محجبه و مزدوج: قوانین حجاب اجباری و ازدواج دختربچه‌ها در جمهوری اسلامی ایران” درباره تعداد رو به افزایش ازدواج دختربچه‌ها براساس آمارهای رسمی و همین‌طور نقض حقوق دختران به دلیل مقررات مربوط به حجاب اجباری، اطلاعات مفصلی به کمیته حقوق کودک داده بود.

شادی صدر، از مدیران عدالت برای ایران در این زمینه می‌گوید: “با وجود اینکه در جلسه ماه گذشته کمیته با هیات جمهوری اسلامی، نماینده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سعی زیادی کرد که به کمیته بقبولاند این ازدواج‌ها به دلیل باورهای فرهنگی صورت می‌گیرند، کمیته حقوق کودک به درستی در رای نهایی خود قوانین علیه زنان و دختربچه ها را نشانه رفته و خواستار تغییر آنها شده است.”

کمیته حقوق کودک سازمان ملل در تازه‌ترین رای خود در زمینه لغو کامل اعدام نوجوانان، رعایت حقوق کودکان اقلیت جنسی، مذهبی و اتنیکی و همین‌طور، کودکان کارگر و کودکان خیابانی و کودکان دارای معلولیت، جمهوری اسلامی ایران را موظف به رعایت تعهدات خود به موجب کنوانسیون حقوق کودک کرده است.

Fa

در همین زمینه بیشتر بخوانید:

گزارش عدالت برای ایران به کمیته حقوق کودک

رای نهایی کمیته حقوق کودک