اطلاعیه‌های مطبوعاتیفعالیت‌های عدالت برای ایران

اطلاعیه سازمان عدالت برای ایران: در شناسایی ناقضان حقوق بشر ، از همین حالا وارد میدان شوید!

By ۰۱/۱۲/۱۳۸۹ دی ۲۶ام, ۱۳۹۳ No Comments

یکی از سایتهای خبری گزارش داده است که امروز در جریان اعتراضات مردم ، در اثر شلیک نیروهای نظامی-امنیتی، یک نفر در میدان هفت تیر تهران کشته شده است. در این گزارش، شاهدان عینی هیچ یک از مشخصات فرد ضارب یا نیروهای را که به نظر می رسیده او به آنها وابسته است، ارائه نداده اند. هنوز نمی دانیم صانع ژاله و محمد مختاری به ضرب گلوله کدامیک از نیروهای امنیتی-نظامی کشته شده اند: نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج یا…؟ سازمان عدالت برای ایران از تمام شاهدان عینی سرکوب و نقض حقوق بشر به خصوص در تظاهرات امروز و ۲۵ بهمن مصرانه می خواهد که با فرستادن مشاهدات و اطلاعات خود در زمینه نیروهای ناقض حقوق بشر، به ما برای تکمیل این پرونده ها یاری رسانند. به خصوص از کسانی که شاهدان عینی صحنه های تیراندازی و کشتن و مجروح کردن معترضان هستند خواهشمندیم برای ما بنویسند که ضارب یا ضاربان چگونه لباس پوشیده بودند، وابسته به کدام نهاد نظامی یا امنیتی بودند، آیا لباس شخصی پوشیده یا یونیفورم داشتند، چه شکلی بودند، از چه نوع سلاح گرم یا سردی استفاده می کردند و…. تمامی دیده ها و شنیده های شما در این مورد بسیار مهم و تعیین کننده است . این اطلاعات هر چه سریعتر ثبت و ضبط بشود، دقیقتر و مفیدتر خواهد بود. برای حفظ امنیت، از فرستندگان می خواهیم ای میلهای ناشناس و یک بار مصرف را برای تماس با ما به کار گیرند. لطفا یک بار دیگر تمامی مشاهدات خود را از زاویه شناسایی ناقضان حقوق بشر مرور کنید وهرچه سریعتر به ما ای میل بزنید. یا این اطلاعات را به دوستان و آشنایان خود در خارج از کشور میل کرده و از آنها بخواهید که آنها را در اختیار سازمان عدالت برای ایران بگذارند.

سازمان عدالت برای ایران

یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۹

آدرس تماس با ما: [email protected]