Archive for مهر, ۱۳۹۳

 • بازگشت انصار حزب‌الله به خیابان‌ها به بهانه کنترل حجاب و عفاف در برنامه صفحه دو بی بی سی

  بازگشت انصار حزب‌الله به خیابان‌ها به بهانه کنترل حجاب و عفاف در برنامه صفحه دو بی بی سی

  شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران در مصاحبه با برنامه صفحه دو بی بی سی فارسی درباره امکان بازگشت انصار حزب الله به خیابان ها برای نظارت بر حجاب و امر به معروف و نهی از منکر توضیح داده است.

  ادامـه
   
 • ایرانیان تبعیدی چه نقشی در آینده جنبش دادخواهی دارند؟

  ایرانیان تبعیدی چه نقشی در آینده جنبش دادخواهی دارند؟

  شادی صدر،از مدیران عدالت برای ایران در سمینار سالانه زنان ایرانی در شهر فرانکفورت در ژانویه ۲۰۱۴ به “نقش ایرانیان تبعیدی در آینده جنبش دادخواهی” پرداخته و نقش زنان در این جنبش بررسی کرده است.

  ادامـه
   
 • پرونده ناقض حقوق بشر: ایرج امیرخانی

  پرونده ناقض حقوق بشر: ایرج امیرخانی

  ایرج امیرخانی بعنوان دادستان دادگاه عمومی و انقلاب اهواز، سرپرست دادسرای انقلاب و معاون دادستان تهران، طبق قانون مکلف به اجرا و رعایت اصول و موازین آیین دادرسی و حقوق شهروندی در مراحل بازپرسی جلب، تحقیقات اولیه، صدور کیفرخواست و طرح اتهام است. موارد بالا نمونه هایی از نقش او در نقض حقوق قضایی، مدنی و شهروندی هستند. ایرج امیرخانی باید به دلیل نقش در نقض این حقوق مسئول و پاسخگو شناخته شود.

  ادامـه