بعد از ظهر ۲۵ آبان ۹۸، اعتراضات مردمی در حصارک کرج در جریان بود. امیرحسین کبیری،۳۳ ساله بین ساعت دو تا سه بعد از ظهر همین روز به سمت مدرسه خواهرزاده‌اش حرکت می‌کرد که گلوله‌ای از پشت، به سرش شلیک شد…

عدالت برای ایران در مجموعه‌ای با نام«نقشه آبان خونین» موارد قتل شهروندان و نقض حقوق بشر در سرکوب‌های آبان۹۸ را بر اساس شواهد، اظهارات خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی، موارد قتل شهروندان و نقض حقوق بشر را در سرکوب‌های آبان ۹۸ مستند کرده است.