نوبت شما- بی‌بی‌سی‌ فارسی: استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران از نگاه شهروندان

نوبت شما- بی‌بی‌سی‌ فارسی: استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران از نگاه شهروندان

Justice4Iran
«استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران» موضوع برنامه نوبت شما سوم شهریور ماه ۱۳۹۳ بود.شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان "عدالت برای ایران" در ا…
View Video Page
3 هفته agoنوبت شما- بی‌بی‌سی‌ فارسی: استقلال و سلامت قضات و قوه قضائیه ایران از نگاه شهروندان
شبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

شبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین

Justice4Iran
مستند لحظه‌های آخر که به وضعیت زنان در زندان‌های ایران پرداخته، چندی پیش توانست لوح افتخار جشنواره صداهای زنان را به دست بیاورد. این مستند در مورد تج…
View Video Page
4 هفته agoشبنامه: نگاهی به مستند «لحظه‌های آخر» در گفت‌وگو با شادی امین
شبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان

شبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان

Justice4Iran
طاهره دانش٬ پژوهشگر عدالت برای ایران در گفت‌وگو با رها تی وی افزایش آمار ازدواج دختربچه ها را بررسی می‌کند
View Video Page
2 ماه agoشبنامه عروسک‌های عروس، افزایش پدیده ازدواج کودکان
نوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی

نوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی

Justice4Iran
برنامه نوبت شما بی بی سی در تاریخ ۲۲ جولای ۲۰۱۴ در مصاحبه با طاهره دانش٬ پژوهشگر عدالت برای ایران افزایش آمار ازدواج دختربچه ها در ایران را بررسی کرده…
View Video Page
2 ماه agoنوبت شما- تجربیات شما از ازدواج زیر سن قانونی

صفحه ویدیوهای عدالت برای ایران